Thursday, August 9, 2012

Magadheera 100 days centers - East Godavari district

Magadheera completed 100 days in 223 direct centers. It completed 100 days in 19 centers in East Godavari district.


 1. Geeta Apsara - Rajmundry
 2. Suryamini - Rajmundry
 3. Devi Multiplex - Kakinada
 4. Sridevi - Kakinada
 5. Venkatramma - Amalapuram
 6. Suryamahal - Mandapeta
 7. Srirama - Tuni
 8. Srisatya - Pitapuram
 9. Satya - Peddapuram
 10. Satyalakshmi - Samarllakotha
 11. Nageswara - Jagampeta
 12. Jayasri - Elleswaram
 13. Annapurna - Ramachandrapuram
 14. Srilakhmi - Draksharamam
 15. Jaganmohini - Ravulapallem
 16. Satyachandra - Kothapeta
 17. Annapurna - Thatipaka
 18. Padmaja - Malkopuram
 19. Srinivasa - Gollamamidada

No comments:

Post a Comment