Thursday, August 9, 2012

Magadheera 100 days centers - Krishna district

Magadheera completed 100 days in 17 centers in Krishna distrct (223 total).


 1. Alankar - Vijayawada
 2. Srivenkateswara - Paayakaapuram
 3. Vinayaka - Gunadala
 4. Srinivasa - Poranki
 5. Mayuri - Kankipadu
 6. Deepak - Uvvuru
 7. Sarat - Gudivada
 8. Kamal - Jagayapeta
 9. Sri venkat - Machilipatnam
 10. Lakshmi Prasanna - Nandigama
 11. Sangameetra - Mylavaram
 12. Sriram - Visannapeta
 13. Dwaraka - Nuzuvidu
 14. Sagar - Chalapally
 15. Maganti - Kaikaluru
 16. Venkatarama - Tiruvuru
 17. Venkateswara - Avanigadda

No comments:

Post a Comment